Στην ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε λειτουργούμε με ήθος και σεβασμό για την επίτευξη των στόχων μας. Εξασφαλίζουμε πάντα ότι οι δράσεις μας έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Η ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε είναι υπεύθυνος εργοδότης, συνεργάτης, φορολογούμενος και συμμέτοχος, πάντα με σεβασμό στη κοινωνία, έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

 • Δωρεές προϊόντων στα σχολεία του νομού
 • Στήριξη τοπικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,
 • Στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κοινωνικών παντοπωλείων
 • Συνεργασία με γραφεία διασύνδεσης  ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών στην εταιρία μας
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις τις εταιρίας μας

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

 • Στήριξη της Φιλαρμονικής Κορίνθου
 • Στήριξη τοπικών αθλητικών ομάδων
 • Στήριξη τοπικών εφημερίδων 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 • Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των δεσμεύσεων που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας της.
 • Τήρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών και χάρτινων υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τους όρους της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης).
 • Έχει εγκατεστημένους στην οροφή ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση ζεστών νερών χρήσης, προθέρμανση νερού παραγωγής ατμού, κλιματισμό, θέρμανση θαλάμων ωρίμανσης, κλπ.
 • Για την παστερίωση χρησιμοποιείται σύγχρονο και αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής ατμού που παράγεται με καύση υγραερίου (LPG) χαμηλών ρύπων, ενώ παράλληλα εφαρμόζετε τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και ελέγχου της λειτουργίας και της απόδοσης του παραπάνω συστήματος.
 • Συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αλλά και με ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου, για την ελαχιστοποιήσει των ενεργειακών της αναγκών, αλλά και την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος.
 • Διαρκής αναζήτηση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο την ελάχιστη επιβάρυνσή του και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στα άμεσα πλάνα της εταιρείας εξετάζονται τα ενδεχόμενα εγκατάστασης ηλιακών γεννητριών ατμού, ανεμογεννητριών ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάνελ, φωτιστικών LED προς αντικατάσταση των υφιστάμενων, συσκευών ομαλής εκκίνησης κινητήρων (soft starter), ενώ ήδη υπάρχουν εγκατεστημένα inverter στους μεγάλους κινητήρες και στις συσκευές κλιματισμού.
 • Εγκατεστημένο σύστημα καταγραφικού αναλυτή για την παρακολούθηση και αποτύπωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν, διαρκώς αναβαθμίζετε το δίκτυο και βελτιστοποιούνται οι συνθήκες ζήτησης και απορρόφησης.
 • Εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων της λειτουργίας όλων των ψυκτικών της θαλάμων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την έγκαιρη διάγνωση βλαβών και δυσλειτουργιών.
 • Διατήρηση και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:

 • Οικονομική ενίσχυση των μαθητών της τρίτης Λυκείου των εργαζομένων της εταιρείας
 • Δώρα σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα

Δείτε τις ευχαριστήριες επιστολές που έχουμε λάβει εδώ.